PŘIJALA JANA VEBEROVÁ

OD PODZIMU 2016

 

Lidská myslMy spadli jsme na tuto zemi,

kdo nás shodil a proč tu není?

Náš Bůh je v dáli, když měl by žít tu s námi.

Leč pokazilo se vsak něco a my už teď známe leccos.

Svět se mění, kola jeho ujíždějí, mysl naši unášejí.

Já jsem Já a nikdo jiny, avšak pozor!

V tuto chvíli vnímám lásky více, utápím se v romantice.

Čím to asi je ?

Kolem mne se něco blýská, světla planou na kolesách..

Kde jsem ?

Tápu kolem, já jsem slepá?

Najednou mé oči prozří, kolem plno krásy září!

Nikdo už se nenávidí, v lásce tady všichni žijí,

oči jejich hvězdami jsou a oni lidé lidmi nejsou.

V anděle se proměnili na té krásné Nové Zemi..

 

 

Mám sen.....vzkaz https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fe9/1/16/1f496.png

Putuji Vesmírem, jsem
obklopena hvězdami.
Toulám se po nebi,

 jsem omámena vůněmi.
Slyším v dáli zvuky tónu
a mám snahu jíti k němu.
Tón se blíží, oči vzhlíží
a plné nebe najednou
je obklopeno přede mnou
krásou světla nebeskou.
Na stolici svítící

 sedí Pán Bůh s anděli

a láskou mě vítají.
V údivu jsem, je to sen,

klid nacházím

a k Pánu Bohu přicházím.
Buď vítána dcero moje,

již dávno, cos zde s námi byla
a na oblačku s námi plula.
Požehnání mé ti dávám.
Půjdeš znova na Zem vaší
 konat cestu s Misí naší.
Dávám ti sílu světla mého,
potřeba ho bude,

až zlo domáhat se bude daru mého.
Jenom lásku v srdci mějte
a tu Zlu na Světě rozdávejte.
Nebojte se děti moje,

vše zdát se vám, jak ve snu bude.
Rozzáří se hvězdné nebe,
Země krasná opět bude.
Mír a láska s vámi všemi,

 zas se zvony rozeznějí.
Zvony Boží lásky v Zemi,

která jenom krásu rodí.
V Zemi, která radovat se bude,
že zloba, nenávist a války nikdy
už nebude.

Váš Pán Ježíš Kristus.
Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fe9/1/16/1f496.png

 

 

Temnota...

Černá tma mě provází snem.
Jsem sama, celá bílá
a světlem ozářená.
Jako bílá, malá tečka ve tmě,

 jsem celá zmatená.
Černo všude,

 když tu náhle loďka stříbrná.
Chci křičet, pomozte mi z té temnoty.
Krásný anděl vystupuje,
v černé tmě ke mě pluje.
Ruku mi podává a do lodě mě ukládá.
Neboj se té temnoty,

 už černé lodě odpluly

a my s temnotou skončili.
Podívej se na svou Zemi,
světlo už je v rozednění.
Máme s vámi další plány.
Připravujem novou Zem
a tmy se bát už nebudem.
Láska do mě vstoupila
a já jsem náhle prozřela.
Máme bratry na té lodi,
kteří nás zde vysvobodí.
Zemi naši uzdravují
a temnotu... odzbrojují.
Slunce vyšlo, světlo září
a šimrá mě na mé tváři.
Děkuji vám přátelé, vy jste
naše naděje https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fe9/1/16/1f496.png

S láskou https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fe9/1/16/1f496.png

AŠTAR

 

 

Zpráva z hvězdného nebe.

Ve snech provázíme vás,
moji milí.
Z hvězdného nebe, na lodích
k vám promlouváme.
Jsme hrdí na vás drazí moji.
Co vše nás spolu pojí.
Je to láska k této vaší Zemi
a láska k vám, co na ní žijí.
Jste světlo, které až k nám září,

 jste láska, vepsaná ve vašich tvařích.
My jsme s vámi neustále,

vše s vámi prožíváme.
Máme vás v srdci, každého z vás,

 Boží rodina je základ pro řád náš.
Světlo vaše je potřebné pro Boží plán.
Z hvězdného nebe zlo, temno odrážíme,

 co souží vás.
Milujem vás, jste naše tvář.
Jste potomky světa hvězdného
a milujeme vás.
Brzo již setkání se blíží

a Zem obdařena mírem a láskou
bude zas.
Tešíme se na návrat,

 kdy na Nové Zemi s vámi, objímat
a radovat se budem.
Buďte v lásce a se statečným
srdcem, chraňte vaši Zem!
Milujeme vás.

Vás Aštar a přátelé z lodí https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fe9/1/16/1f496.png

NOČNÍ ROZHOVOR....

 

Je tady noc a já stále bdím,

jen tak mysl moje bloudí po nebesích.

Je noc a vidím tebe, bratře milý,

jen clona, jako hmota, která se mění,

mi v cestě k tobě, drahý stojí.

 

Řekni bratře, proč propustit mě k tobě nechce?

To druhá strana drží tě a nechce,

bys byla tady s námi.

Dej mi ruku sestřičko,

Pán Ježíš Kristus spojí nás.

 

Teplo krásné polilo mě

a jasná zář je tady zas.

Pán Ježíš Kristus drží nás.

Dlouho, tak dlouho já rodinu svou

a bratra obejmout nesměla.

A tak jsem po tom toužila.

 

Hvězdy kolem září

a slzy štěstí mi stékají po tváři.

Řekni, bratře můj milý,

kdy radovat se budem stále a ne jenom chvíli?

Sestřičko moje milá,

uspíší vše láska vaše v Boží rodinu spojená.

 

Pán Ježíš Kristus všem vám žehná

a sílu k vzestupu vám neustále dává.

Buďte v lásce, jsme tu s vámi

a jsme na Zemi vaší, ale dosud nepoznáni.

Milujem vás drazí naši a hlídáme Zemi vaši.

 

Už hvězdičky odplouvají, rozednívá se.

Musíme se rozloučiti, sestřičko naše.

Miluji tě, bratře milý a jsem ráda za tu chvíli,

děkuji ti Bože milý, že umožnil jsi mi tuto chvíli.

Miluji vás a přijdu si popovídat zas

na vesmírnou loď bratře milý.

Na shledanou sestřičko,

jsi mé milé srdíčko, miluji tě, hvězdičko.

 

S láskou Amitel a Aštar, velitel vesmírné flotily.