PŘIJAL LUKÁŠ FROLO

OD LEDNA 2017

 

SVETLO V DIAĽKE

Svetlo v diaľke, čistá láska,
pane ty si moja spása.
Touto cestou len vydám sa,
nech rozkvitne všetka krása.

Vonku mrzne, v srdci hreje,
zima nami neochveje.
Teplo v sebe všetci máme,
mrazom preto odoláme.

Dnešný večer mrazivý,
pritom veľmi žiarivý.
Lúč svetelný v diaľke svieti,
my sme láska, božie deti.

Mesiac očiam je ukrytý,
počuť je však hlások tichý.
Volá on nás naspäť domov,
cez tú lásku všetkých stromov.

Kto stíši sa, počuje ho,
pre ostatných tu však niet ho.
Nech sú vaše dníčky krásne,
oddajte sa plne láske.

Strachy všetky zbytočné su,
hory žiadne neprenesú.
Láska všetky kopce zdolá,
od počiatku už v nás bola.

Kto však s týmto nesúhlasi,
toho raz len pravda spasí.
Nie každý už pravdu tu vie,
v pravý čas sa všetko dozvie.

Šťastný ten, kto v pravde chodí,
len láska nás oslobodí.
Oslobodí nás z okovov,
zo systému falošných bohov.

Známi ako pseudotvorci,
nevyvolá to dobrý pocit.
Ukradli niečo z pravého zdroja,
doteraz sa pravdy boja.

Preto klamú a ničia všetko,
maskujú sa týmto zmätkom.
Čoskoro príde deň súdny,
skončia rýchlo aj s ich bludmi.

S láskou Luky a Pán Ježíš Kristus
Milujeme vás  https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fe9/1/16/1f496.png
💖 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fe9/1/16/1f496.png💖  https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f5d/1/16/1f31c.png🌜 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fe0/1/16/1f31f.png🌟🌬